Cota TVA (%)
%
Valoare cu TVA:
Valoare TVA:
Valoare fără TVA:

Calculator TVA

«  Calculatoare Financiare

Poți calcula ușor valoarea TVA sau valoarea fără TVA a unei sume cu ajutorul calculatorului de TVA.

Completează valoarea cu sau fără TVA sau valoare TVA, iar restul câmpurilor se autocalculează.

Cota TVA este autocompletată 19%, conform curentului codului fiscal, art. 291.

Formulele aplicate sunt următoarele:

VALOARE CU TVA = VALOARE FĂRĂ TVA * (100 + TVA)/100
VALOARE TVA = VALOARE FĂRĂ TVA * TVA/100
VALOARE FĂRĂ TVA = VALOARE CU TVA - VALOARE * 100 / 100 + TVA)

Calcul exemplu

Se completează Valoarea fără TVA cu 200 Lei, iar cota TVA rămâne 19%

VALOARE CU TVA = 200 * (100 + 19)/100 = 238
VALOARE TVA = 200 * 19/100 = 38

Alte Calculatoare Financiare