Sex
1. Perioadă - Salariu brut
Punctaj:
Valoare punct:
Pensie:

Calculator Pensie

«  Calculatoare Financiare

Calculatorul pensiilor calculează cuantumul pensiei în funcție de anii lucrați și salariul brut primit în perioadele respective.

Calculatorul este capabil să calculeze pe lângă pensia și punctajul mediu anual de pensie, care stă la baza calcului îndemnizației de pensie.

Pensia se calculează în două etape:

1. Calculul punctajului de pensie: se adună pentru fiecare an salariu brut lunar înmulțit cu 12 (pentru a primi salariul pentru tot anul) iar acesta se înparte cu salariul mediul brut din anul respectiv. Suma așa primită în final se împarte la stagiul complet de cotizare, adică în 2018 pentru bărbați la 35 * 12 luni, pentru femei la 31 * 12 luni:

PUNCTAJ MEDIU ANUAL =
[(12 * SALARIU BRUT PERIDOADA 1 / SALARIU MEDIU BRUT PERIOADA 1) +
(12 * SALARIU BRUT PERIDOADA 2 / SALARIU MEDIU BRUT PERIOADA 2) +
...
(12 * SALARIU BRUT PERIDOADA N / SALARIU MEDIU BRUT PERIOADA N)] / (35*12)


* Dacă nu ai beneficiat de salariu timp de 12 luni în anul respectiv, înmulțește cu numărul lunii lucrate în loc de 12.

2. Calculul cuantumului de pensie: se înmulțește punctajul mediu anual cu valoarea punctului de pensie, care variază în fiecare an în funcție de situația economică și care este reglementată prin Legea 263 / 2010, Art. 102.

PENSIE = PUNCTAJ MEDIU ANUAL * VALOAREA PUNCTULUI DE PENSIE

NOTE:

- Pensia de invaliditate se ia în calcul la stagiul de cotizare potrivit legii 263/2010.

- Perioada de îndemnizație copil intră în stagiul de cotizare potrivit CNPP, dacă îndemnizația a avut loc după 18. ianuarie 1990.

Exemplu de calcul

Avem un bărbat, cu 30 de ani vechime, care a câștigat între 1983-2003 sub salariu mediu brut, între 2003-2007 nu a avut loc de muncă, iar între 2007-2017 a primit lunar salariu mediu brut. Acum în 2018 vrea să se pensioneze, deoarece a ajuns la vârsta de 65 de ani.

Calculăm punctajul mediu anual. Fiecare linie reprezintă un an (primele 20 de la 1983 până la 2003; ultimele 10 de la 2007 până la 2017)

PUNCTAJ MEDIU ANUAL =
[(12 * 2800 / 3024) +
 (12 * 3000 / 3224)+
 (12 * 3000 / 3285) +
 (12 * 3100 / 3317) +
 (12 * 3100 / 3337) +
 (12 * 3200 / 3422) +
 (12 * 3200 / 3538) +
 (12 * 3500 / 4010) +
 (12 * 7500 / 9207) +
 (12 * 20000 / 25322) +
 (12 * 70000 / 76452) +
 (12 * 15000 / 184719) +
 (12 * 21000 / 275825) +
 (12 * 35000 / 426038) +
 (12 * 60000 / 843316) +
 (12 * 100000 / 1318600) +
 (12 * 160000 / 1921750) +
 (12 * 200000 / 2840450) +
 (12 * 350000 / 4220360) +
 (12 * 420000 / 5320560) +

 (12 * 1396 / 1396) +
 (12 * 1845 / 1845) +
 (12 * 1902 / 1902) +
 (12 * 1980 / 1980) +
 (12 * 2063 / 2063) +
 (12 * 2163 / 2163) +
 (12 * 2328 / 2328) +
 (12 * 2555 / 2555) +
 (12 * 2809 / 2809) +
 (12 * 3131 / 3131) +
 (12 * 4162 / 4162)]

/ (12 * 35)

= 0.6162

Punctajul se înmulțește cu valoarea punctului stabilit pe anul 2018

PENSIE = 0.6162 * 1100 = 677.82 Lei

Alte Calculatoare Financiare