Celsius (°C):
Fahrenheit (F):
Kelvin (K):

Convertor Temperatură

«  Conversii Unitare

Cu ajutorul convertorului de temperatură poți converti unitățile de măsură de temperatură între ele.
Convertirea de temperatură se face prin ecuații liniare simple între Censius, Kelvin și Fahrenheit.

Calculatorul de mai sus poate converti unitățile de măsură între ele indiferent care se completează.

Dacă se știe temperatura în celsius, formulele sunt:

KELVIN = CELSIUS + 273.15

FAHRENHEIT = CELSIUS * 9/5 + 32

Exemplu de calcul

1. Să convertim 212 Fahrenheit în Celsius:

CELSIUS = (212 - 32) * 5/9 = 100 °C

2. Să convertim 293.15 Kelvin în Celsius:

CELSIUS = 293.15 - 273.15 = 20 °C

Alte Conversii Unitare